/templates/equistotemplate/images/logo.png

Dit is wat de klanten over Equisto zeggen

 

In 2012 heeft Equisto een enquête gehouden onder haar relaties. Zowel door opdrachtgevers als door degenen die door Equisto gecoacht zijn, is positief gereageerd. De respons op de enquête was zeer hoog: 43%
Equisto krijgt van haar klanten gemiddeld het cijfer 8,1.

 

 

 

Dit zeggen opdrachtgevers en klanten over de sterke punten van Equisto:

 

* Het proces succesvol afgerond. Dit was een lastige knoop die ontrafeld moest worden en dit is met redelijk zachte hand gelukt. De gesprekken leiden bij de personen tot bewustwording (en dat kost tijd).

 

* Zeer tevreden, uitkomst was zeer positief voor alle partijen, ik zeg een 10!
Goede terugkoppeling, daadkrachtige aanpak, oog voor de belangen van alle partijen. Makkelijk benaderbaar, goede kennis van zaken en zeer vaardig in coaching van onze medewerker, focus op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

 

* Geduld, luisteren, en handvatten bieden voor de vastgestelde problemen. Duidelijk aangeven dat je het wel allemaal zelf moet doen, maar bij elk handvat wordt je verteld op welke wijze je het handvat zou kunnen toepassen. In mijn geval was de psychologische bijdrage van de psychiater zeer goed. Helder, duidelijk en vooral ‘recht voor de raap’.
 
* Feedback geven op mijn persoonlijk handelen. Directe confrontatie op mijn gedrag.

 

* Aansluiten en meedenken, oplossingen aanreiken buiten het denkkader van de klant, oog hebben voor eigen handelen van de coach (ga ik te snel? heb ik nog aansluiting? kan de klant me nog volgen?). Oog hebben voor mogelijkheden en onmogelijkheden van klant, motiveren en activeren van klant, inzetten op mogelijkheden.

 

* Inzetten van andere deskundigen, zoals de psycholoog (o.a. voor de test) en de psychiater en het onderdeel lichaamsgerichte aanpak. Tijdigheid & inhoud van terugkoppeling naar opdrachtgever.

 

* Mensen helpen relativeren en een spiegel voorhouden. De tijd nemen en aandachtig luisteren. Het in de waarde laten van de mensen. Mensen zelf tot oplossingen laten komen.

 

* Het begeleiden bij het vinden van de oorzaak van het probleem (in mijn geval o.a. ADHD). Het doorpakken op het moment dat je als klant tegen de figuurlijke muur aan loopt. De eerlijke, objectieve en vakkundige manier waarop aan de opbouw naar herstel wordt gewerkt. Het realisme, de vakkundigheid en reflecterende vermogen op de weg naar herstel.
 
* Het meedenken op een concrete manier. Een oplossing op maat, dus gericht op de persoon. De medewerkers helpen: luisteren naar de werkgever voor de verwijzing maar daarna de check te doen op de signalen van de medewerker en dan terugkoppeling (in de drie-gesprekken) en daarna de juiste aanpak.

 

* Concreet krijgen van de knelpunten; Afspraak = afspraak. Persoonlijke, integrale benadering. 

 

* Bij Bemiddeling: goede intermediair tussen ‘partijen’.

 

* Brede aanbod. Je kunt medewerkers aanmelden waarvan de werkgever niet precies weet wat de problematiek is. Zaken als ADHD, autisme, dyslexie e.d. worden (vertrouwelijk) blootgelegd.

 

* Tot de kern van het probleem komen; doorlooptijd, prettige terugkoppeling. Zakelijk, en mens- en oplossingsgericht.

 


* Het totaalpakket; er wordt over de hele linie gewerkt in plaats van slechts één aspect.

 

* De manier van werken die voor de klant  als – veilig – ongedwongen wordt ervaren. 
Laagdrempelige.
 
* Op een open manier de klant benaderen (degene die in begeleiding komt, zowel als de opdrachtgever), goed luisteren, ingaan op de klant en toch ook het eigen spoor trekken. Een planmatige aanpak.

 

* Het blootleggen van blinde vlekken en in het ontdekken van relaties en verbanden.

 

* Aanpak complexe persoonlijke problematiek, bijv. ADHD-achtig beeld, dyslexie, autistische trekken en dergelijke.
 
* Snelle start met traject en de persoonlijke benadering. Duidelijkheid en overleg met mij als bedrijfsarts. Ook standvastig achter de klant aanzitten.
 
* Adequate terugkoppeling naar opdrachtgever, het betrekken van de opdrachtgever bij het proces van de gecoachte. Pragmatisch.
 
* Aanpak van mensen die om wat voor reden dan ook vastlopen in een stap die ze moeten zetten. Juist het in beeld brengen van de totale mens, lukt vanuit de werkgeverspositie niet (is ook niet de wens), maar draagt wel bij aan de stappen die een medewerker kan nemen.

 

* Over de Extra-Visie = intervisie voor leidinggevenden: Ook de gesprekken met andere leidinggevende van verschillende bedrijven waren waardevol.
 
* Het onpartijdig blijven en de partijen toch dichter bij elkaar brengen (bemiddeling)
 
* De coach gaf blijk van een uitstekend algemeen inzicht en inschatting van karakters en was ondergetekende tot grote steun.  

 

* De psychologische kant van het verhaal. Spiegelen waardoor verandering wordt bereikt.
 
* Snelle tot actie. Professioneel. Flexibel meedenken, met humor. Zelfinzicht geven, de persoonlijke aanpak.

* De rapportage over de ‘problematiek’ (door de coach samen met de betrokken collega gemaakt) was verhelderend en de adviezen zeer bruikbaar. Equisto analyseert goed en geeft bruikbare adviezen.