/templates/equistotemplate/images/logo.png

Historie

In 1998 richtte Hans van de Velde Equisto Coaching op met als doel werknemers integraal te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en bij problemen op het werk. Veel psychologen en coaches beperken zich tot geïsoleerde interventies en standaard modellen, die niet zijn ingebed in de organisatie doelen. Te vaak wordt één kunstje toegepast en worden zaken niet in onderling verband gezien. Vadaar: integrale visie met multidisciplinaire en contextgevoelige coaching.

In de afgelopen jaren is deze unieke methode en werkwijze verder ontwikkeld: de integrale aanpak, die verder gaat dan coaching alleen. Daarmee begeleiden de coaches en specialisten medewerker én diens leidinggevende; werknemer én werkgever.

In '98 startte Equisto met coaching van medewerkers van Arbodienst Maetis. Het werkveld is gaandeweg uitgebreid naar bedrijven, onderwijs en gemeenten. Sindsdien werden diverse gespecialiseerde coaches ingezet voor het werken met tot nu toe honderden werknemers voor veel, verschillende werkgevers.

Sinds 2020 werkt Equisto als onderdeel van een netwerk van zelfstandig werkende coaches, die elkaar aanvullen en elkaar inschakelen bij hun coaching trajecten.

 

 zie ook:  Wat klanten over de coaching zeggen

Referentials

Equisto werkt vooral voor bedrijven, onderwijs en overheden. Dit is een aantal opdrachtgevers: AbnAmro, Achmea Arbo, Ahrend, Albeda College, Akzo-Nobel, De Amersfoortse, ArboNed, Arbo-Unie, ARS Transport & Traffic Technology, ASVZ, Blauw Research, Boot&Co, Brandweer Haaglanden, Brightsight, Campina, Combiwerk, Dekker-Zevenhuizen, Eastman, Emmaus College, Eneco, Erasmus MC, Fiom, FNV Bondgenoten, Fox-IT, Gemeenten Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Rotterdam en Schiedam, BOOR, Deelgemeenten, Dienst Kunst&Cultuur, dS+V, Gemeentewerken, Stadstoezicht, GGD, Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool Utrecht, Horticoop, Imtech, Jeugdzorg, Kempenhaege, Kerry Bioscience, Kinderopvang, KLM, KNAW, Koning & Hartman, Lentiz Onderwijs, Lloyds Register, Ministerie van Justitie, Ministerie van VWS, CBG, CIBG, Nationale Nederlanden, O'Neill, Politie Utrecht, Rabobank, RET, FP-Ruys, ROC Eindhoven, ROC Zadkine, Rijkswaterstaat, Rijswijks Lyceum, Sazas, Sogeti, SRK, Staedion, Stedin, Steinmetz-De Compaan, SVB, Synventive, Tredin, Unilever, Vereniging Eigen Huis, VNG, De Vries & Verburg, VU-Amsterdam, Woonstad Rotterdam.