/templates/equistotemplate/images/logo.png

Bemiddeling

Voor conflicten die zich in elke organisatie voordoen, levert Hans van de Velde bemiddeling. Hiermee maakt u de situatie snel weer werkbaar en komt er beweging in conflicten die vast zitten.

Deze bemiddeling (mediation) combineert een zakelijke met een persoonlijke aanpak van de precaire situatie. Doordat de bemiddelaar betrokkenen laagdrempelig benadert, rechtstreeks aanspreekt en in hun waarde laat, onstaat een driehoeksrelatie waarbinnen de oplossing kan groeien.

De bemiddelaar, Hans van de Velde, start vanuit een helder concept: de gesprekken zijn vertrouwelijk, er wordt niets vastgelegd, we praten "off the record" totdat een oplossing is bereikt. Dat is vaak het enige wat betrokkenen nog bindt: "Er moet een oplossing komen." De bemiddelaar is vrij om gesprekken te regelen of interventies te plegen. Niemand zit ergens aan vast. Totdat we gezamenlijk besluiten, dat de oplossing is bereikt; dan helpt de bemiddelaar nog om deze vast te leggen en is de zaak klaar.

Hans van de Velde heeft zijn sporen verdiend als jurist en als coach. Deze levenservaring geeft overwicht en schept vertrouwen. Ook bij een bemiddelingstraject wordt eerst een gedaan. Daarin wordt kennis gemaakt, wordt het doel besproken en kunnen betrokkenen aftasten of zij vertrouwen in de bemiddelaar hebben.