/templates/equistotemplate/images/logo.png

Mobiliteitstraject

Het motto van de coaches in dit Rotterdamse netwerk is: Doen wat nodig is, ook als het moeilijk wordt.

Zo ook bij zaken waarbij het gaat om het vinden van ander werk binnen of buiten de organisatie. Het mobiliteitstraject is gericht op het in beweging komen: de juiste persoon op de juiste plek krijgen. Dit is maatwerk, want de individuele persoon met zijn of haar capaciteiten moet naar voren komen. Persoonlijkheid, capaciteiten, beperkingen en ervaring worden degelijk in beeld gebracht.

Concreet kan het doel zijn: interne mobiliteit, of het zgn.’tweede spoor’, of outplacement. Het Mobiliteitstraject voldoet bovendien aan de eisen die voortkomen uit de WVP verplichtingen van werkgever en werknemer.  

Dit mobiliteitstraject zorgt voor:
1) Zelfkennis en inzicht in de eigen drijfveren, vermogens en beperkingen. 2) 
Onderzoek naar de eigen positie op de arbeidsmarkt. 3) Concreet solliciteren en de ondersteuning daarbij.

Verschillende activiteiten in het mobiliteitstraject

De medewerker verwerft zelfkennis en inzicht in zijn drijfveren, vermogens en beperkingen door de coaching gesprekken. Deze gesprekken stimuleren een positieve en actieve houding naar mobiliteit en besteden aandacht aan het wegnemen van blokkades die de mobiliteit kunnen belemmeren. De coach begint het traject met het samen met de medewerker maken van een persoonlijk mobiliteitsplan.De coach initieert, waar nodig, een assessment of specifieke testen. De coach geeft naar de psycholoog toe de accenten aan, en “vertaalt” de uitkomsten naar de medewerker en naar de doelstellingen, i.h.b. het vinden van een andere werkplek. Tussentijds en aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats in vorm van een driegesprek tussen de coach, de medewerker en de leidinggevende of de hrm-adviseur. Coaching op de nieuwe werkplek kan eveneens worden ingepland.

Persoonlijkheid, capaciteiten en ervaring worden in beeld gebracht. Realisme brengt mee dat ook iemands beperkingen bij ons op tafel komen. Welke belemmering de medewerker ook ervaart, we halen precies dat uit de kast, wat nodig is om die op te heffen. Daarbij benadrukken we vanzelfsprekend een positieve benadering: 'Wat heb je wèl in huis?'.
Vanuit het maatwerk wordt bijvoorbeeld ook aandacht gegeven aan een bijzonder aspect zoals ADHD, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid etc. 

Onder leiding van de coach maakt de medewerker een sterkte-, zwakte-, kansen-, en bedreigingen-analyse (de SWOT) op basis van een 360 graden feedback. De gesprekken met de coach gaan over onderwerpen als Je bestemming? en Je passie? Wat beweegt jou om te werken? Wie ben ik? Wat kan ik? & Wat wil ik? In de coachingsessies wordt realistisch gekeken naar consequenties van talenten en van beperkingen. Er wordt een CV geschreven en beoordeeld. Samen met de coach wordt een profiel geschreven. Verder vindt de selectie plaats van soorten werk en mogelijke banen; steeds met de eigen kwaliteiten als uitgangspunt bij het onderzoeken en benaderen van de arbeidsmarkt. Het traject ondersteunt bij het zoeken naar en selecteren van passende functies en vacatures, en bij sollicitatieactiviteiten: netwerken, verschillende vormen van solliciteren, voorbereiden sollicitatiebrieven en -gesprekken.


Tijdens het mobiliteits- of outplacementtraject is de coach gedurende het aantal afgesproken maanden voor de medewerker beschikbaar. Het kan zijn dat een aantal werkpunten eerder "klaar" is, of dat de medewerker eerder een andere functie vindt. In dat geval blijft de coach beschikbaar, bijvoorbeeld voor nazorg en 'coaching-on-the-job' in een eventuele nieuwe functie.