/templates/equistotemplate/images/logo.png

De Visie van het Rotterdamse coaches netwerk

De coaches zien een organisatie als een systeem van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke onderdelen, die samen één geheel vormen. De unieke werkwijze is een praktische uitwerking van de systeemtheorie.

Systeemtheorie is een multidisciplinaire theorie over de werking van systemen in de natuur (organismen zoals een mens) en in de maatschappij (organisaties). Systeemtheorie wordt gebruikt in de natuurkunde, biologie, techniek, cybernetica, chaostheorie, filosofie, organisatieleer, psychotherapie (systeemtherapie), economie en sociologie. Deze theorie is gericht op de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen- en binnen systemen.

Multidisciplinaire aanpak

Het netwerk zet daarom bij personele interventies slimme coaches in, die worden bijgestaan door specialisten. Coaches die in staat zijn processen te doorzien en die niet slechts één methode geleerd hebben en die op iedereen toepassen. Zij snappen dat oorzaak-gevolg denken in een complex systeem als een organisatie, slechts beperkt succes zal hebben.

Integrale aanpak

De integrale mensvisie houdt het volgende in. Een werknemer wordt geboren met een bepaalde genetische aanleg. Deze aanleg treedt in interactie met een omgeving en met belangrijke gebeurtenissen. Aanleg en geschiedenis vormen samen de persoonlijkheid. Met die persoonlijkheid werkt de medewerker in een bepaalde omgeving: de organisatie met haar cultuur. Persoonlijkheid en organisatie bepalen samen het actuele functioneren van de medewerker. Daaruit komen de toekomstmogelijkheden voor de loopbaan van de medewerker naar voren.

De integrale aanpak  richt zich zowel op het individu, als op de organisatie als ‘organisme’; beiden met behoeften en strevingen, met klachten en problemen. Want ook een organisatie heeft een ontstaansgeschiedenis waar een karakter uit voortkomt; en een omgeving die eisen stelt en invloed heeft.