/templates/equistotemplate/images/logo.png

Begeleiding van teams of MT

Samenwerking is cruciaal binnen elk (management-)team.

Equsito leert het team om optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, elkaar aan te vullen en vanuit een eenheid te opereren. In de training leert het team om de aandacht evenwichtig te verdelen over de niveaus inhoud, procedures en de mens. Op het niveau van inhoud kijken we naar doel, kwaliteit, zingeving en resultaten. Op procedure niveau komen structuur, afspraken, tijd, opvolging, planning, rol- en taakverdeling aan de orde. Op het menselijke vlak, het betrekkingsniveau werkt het team in de training aan enthousiasme, weerstanden, bezieling, boosheid, verdriet, humor en relationele aspecten.
De combinatie van resultaat- en mensgerichtheid draagt zo bij aan de productie en het functioneren van het team.

In een paar sessies kan uw team een slag maken door stil te staan bij elkaars sterke en zwakke punten, door fricties te gaan zien als symptoom en door te leren wat elk van de teamleden kan doen om het geheel verder te brengen.

 

Onze integrale aanpak komt ook hier tot uitdrukking. Niet alleen blindvaren op modellen zoals Enneagram, Belbin, Human Dynamics, de Kubus van Heymans, Myers Briggs MBTI, Managerial Grid van Blake & Mouton, kleurentypologie├źn of NLP. Maar kijken wat er voor uw team nodig is en daar de juiste instrumenten voor inzetten. Niet oefenen om elkaar labels op te plakken, maar werkelijk luisteren naar elkaars beweegredenen en elkaars kwaliteiten en beperkingen zien. Zo leer je samen te werken en elkaar aan te vullen.